Kukishinden-Ryū Happo Hikenjutsu

"Escola do Espírito de Nove Deuses"

歴史 Rekishi | História de Kukishinden-Ryū Happo Hikenjutsu

Antes que a história do Kukishinden-Ryū possa ser discutida, o histórico de sua escola primária, o Kukishin-Ryū, deve primeiro ser examinado. As técnicas no Kukishin-Ryū são ditas provenientes da China, e as terras além da China também.

O “Kuki” (nove demônios) no nome Kukishin foi entregue diretamente a Yasushimaru Kurando pelo imperador depois de ver como ele lutou.

O Kukishinden-Ryū tem suas raízes do Kukishin-Ryū e há muitos ramos diferentes do Kukishinden-Ryū e do Kukishin-Ryū.

Algumas das diferentes escolas estão listadas abaixo:

 • Kukishinden-Ryū Happo Hikenjutsu *
 • Kukishinden-Ryū Happo Bikenjutsu *
 • Kukishinden Hyōhō
 • Kukishin-Ryū Bōjutsu
 • Kukishin-Ryū Dakentaijutsu
 • Hon Tai Kukishin Ryū
 • Hon Tai Kukishin Chosui Ryū
 • Tatara Shinden-Ryū
 • Shinden Tatara-Ryū
 • Nakatomi Hyōhō
 • Tenshin Hyōhō Kukishin Ryū

O Kukishinden-Ryū é conhecido como Happo Hikenjutsu e Happo Bikenjutsu.

Também nos ensinamentos do Kukishinden-Ryū é a capacidade de superar um adversário a uma distância, chamado Taoke no Jutsu.

Bikenjutsu é o título de um grupo formado por Kenjutsu, Kodachi e Jutte. O Juttejutsu é a parte mais importante do Bikenjutsu. O Jutte também tem o Tessenjutsu (arte de usar o leque).

Esta escola se destaca especialmente pelo uso da espada. O Kukishin-Ryū tem uma grande arma chamada Bisentō, que é semelhante à Naginata.

O Kukishinden-Ryū Hanbojutsu é uma das formas de armas básicas que é ensinado a todos os alunos da Bujinkan. O Yari Waza (sōjutsu) e Bō Waza (bōjutsu) ambos de Kukishinden-Ryū e Kukishin Ryū vêm do Makimono Amatsu Tatara.

Alguns dos livros de Kukishinden-Ryū Denshō aparecem na segunda página de cores na frente do livro sobre Bōjutsu por Masaaki Hatsumi. Estes livros Denshō são intitulados como tal (da esquerda para a direita):

 1. Kukishin-Ryū Happo Biken no Jutsu 1.
 2. Kukishin-Ryū Happo Biken no Jutsu 2.
 3. Kukishin-Ryū Happo Biken no Jutsu 3.
 4. Kukishin Happo Biken no Jutsu 3.
 5. Hon Tai Kukishin Chosui-Ryū, Kukishin-Ryū Dakentaijutsu Gokui no Maki 2.

傳系 Denkei | Linhagem de Transmissão da Kukishinden-Ryū Happo Hikenjutsu

出雲冠者義照 Izumo, Kanja Yoshiteru – filho de GaRyū Doshi (永久 Eikyû 1113 – 1118)
出雲小四郎照信 Izumo, Koshiro Terunobu
出雲又四郎照秀 Izumo, Matsushiro Teruhide
出雲文五義照 Izumo, Bungo Yoshiteru
出雲冠者義隆 Izumo, Kanja Yoshitaka
出雲冠者義輝 Izumo, Kanja Yoshiteru (filho de Izumo Kanja Yoshitaka)
大国鬼三太清澄 Ôkuni, Kisanta Kiyosumi
堤伯耆守律山 Tsutsumi, Hakushi Mori Ritsuzan
栗山右近源長臥房 Kuriyama, Ukongen Nagafusa
有馬河内介正義 Arima, Kawachi No Suke Masayoshi
大国小源太幸久 Ôkuni, Kogenta Yukihisa
風間新九郎秀近 Kazama, Shinkuro Hidechika
大国鬼平重信 Ôkuni, Kihei/Onihei Shigenobu
大戸根左近康正 Otone, Sakon Yasumasu
大戸根源八康秀 Otone, Genpachi Yoshihide
大戸根源五郎康平 Otone, Gengoro Yasuhira
淡路入道近康 Awaji, Nyudo Chikayasu
鞍馬小太郎玄進 Kurama, Kotaro Genshin
大国出雲守重広 Ôkuni, Izumo Mori Shigehiro (弘化 Kôka 1844)
杉野重平太兼光 Sugino, Juheita Kanemitsu
久原源十郎義種 Hisahara, Genjuro Yoshitane
久原小太郎信義 Hisahara, Kotaro Nobuyoshi
石谷武甥正次 Ishitani, Takeoi Masatsugu
石谷松太郎隆景 Ishitani, Matsutaro Takagage
高松寿嗣 Takamatsu, Toshitsugu
初見良明 Hatsumi, Masaaki
身の備え「勇」を現す「武」の中で、真の極意は「心」なりける。

MI NO SONAE YU O ARAWASU BU NO NAKA NI SHIN NO GOKUI WA KOKORO NARIKERU

“Dentro de todas as preparações que o corpo (guerreiro) usa para mostrar coragem, o real segredo é a mente (coração/espírito).”

大国鬼平重信 Okuni Kihei Shigenobu (15º Sôke Kukishinden-Ryū), Séc. XVII.